Velferdsmidler fra Studentrådet vår 2021

Studentrådet ØK gir ut velferdsmidler. Her finner du informasjon om hvordan du søker.

Hei alle studenter på fakultetet for Økonomi,

Fakultetet har besluttet å tildele Studentrådet ØK velferdsmidler (pengestøtte) med mål om å styrke studentvelferden på ØK-fakultetet. Pengene skal dekke tiltak på alle ØK sine campuser og studieområder.

Studentrådet ØK åpner derfor opp muligheten for å søke om støtte til gjennomføring av velferdstiltak som kommer studentene ved fakultetet til gode.

Alle kan søke, fra enkeltpersoner som har gode initiativ, til linjeforeninger, grupper, tillitsvalgte, m.m. Vedlagt ligger retningslinjer for å søke om velferdsmidler, samt søknadsskjema. Det presiseres at det i tillegg skal legges ved et detaljert og oversiktlig kostnadsestimat for tiltaket. 

Søknadsfrist er 18.04.21 kl. 23:59 og søknader vil først bli behandlet etter gjeldende søknadsfrist har gått ut.