Line Ås Finberg

Instituttillitsvalgt ved Handelshøgskolen
Studieprogram: Økonomi og Administrasjon
Line er en turelsker fra skogsområdene i Elverum. Hennes engasjement i studentpolitikken utspilte seg først gjennom stillingen som Studentpolitisk direktør i STØH-styret. I dag fortsetter hun sin kamp for en bedre studiehverdag gjennom å være ITV på HHS.

Hjertesak: Psykososialt læringsmiljø.
Andre verv: I dag er hun fagdirektør i STØH-styret, og har tidligere vært FTV og representant i Studenttinget.

Funfacts:
Av alle pålegg i verden, hvilket ville du helst ha vært og hvorfor?
Ost, siden jeg er cheesy.
Deltager i Farmen eller Paradise Hotel?
Paradise hotel. Heller noen uker med sol og festing, enn lite mat og hard jobbing.

Kontortid

Ingen oppgitt kontortid

Studieprogram

Økonomi og Administrasjon

E-postadresse

hhs@sr-ok.no

Visste du at?
Du kan bli med i Studentrådet ØK?

Om du ønsker å jobbe for at studentenes hverdag blir litt bedre oppfordrer vi deg til å stille til valg!