Hanne Berit Tuterud Nordølum

Fakultetstillitsvalgt
Studieprogram: Økonomi og administrasjon
Foto: Jonatan@norbye.com

Gla’jenta Hanne Berit kommer fra nasjonalromantiske omgivelser sør i Gudbrandsdalen. Mer spesifikt tettstedet Tretten. Å være tillitsvalgt er ikke nytt for henne, da hun i 2020 satt som ITV på Handelshøyskolen NTNU. Gleden av å kjempe for studentenes interesser gjorde at hun valgte å stille som FTV, og sitter i dag som FTV med ansvarsområde for HHS.

Hjertesak: Sørge for at studentenes stemme blir hørt i saker som angår oss.
Andre verv: Representant på Studenttinget og sitter i styret i STØH. Tidligere har hun vært utvalgsleder og del av styret i STØH 2020.

Kontortid

Tirsdag 11-13, Oppredningen

Studieprogram

Økonomi og administrasjon

E-postadresse

ftv@sr-ok.no

Visste du at?
Du kan bli med i Studentrådet ØK?

Om du ønsker å jobbe for at studentenes hverdag blir litt bedre oppfordrer vi deg til å stille til valg!