Hanne Berit Tuterud Nordølum

Fakultetstillitsvalgt
Studieprogram: Økonomi og administrasjon
Foto: Jonatan@norbye.com

Gla’jenta Hanne Berit kommer fra nasjonalromantiske omgivelser sør i Gudbrandsdalen. Mer spesifikt tettstedet Tretten. Å være tillitsvalgt er ikke nytt for henne, da hun i 2020 satt som ITV på Handelshøyskolen NTNU. Gleden av å kjempe for studentenes interesser gjorde at hun valgte å stille som FTV, og sitter i dag som FTV med ansvarsområde for HHS.

Hjertesak: Sørge for at studentenes stemme blir hørt i saker som angår oss.
Andre verv: Representant på Studenttinget og sitter i styret i STØH. Tidligere har hun vært utvalgsleder og del av styret i STØH 2020.

Funfacts:
Navn fem ting du kan bruke en stiftemaskin uten stifter til.
Skremme folk med stiftemaskinfrykt, pynt, bokstøtte, lage stiftehull på ting som ikke skal stiftes, og plage de andre på kontoret med å alltid bytte ut den vanlige stiftemaskinen med den uten stifter.
Hva synes du om hagenisser?
Litt innpåslitne, men alle skal med!


Kontortid

Tirsdag 11-13, Oppredningen

Studieprogram

Økonomi og administrasjon

E-postadresse

ftv@sr-ok.no

Visste du at?
Du kan bli med i Studentrådet ØK?

Om du ønsker å jobbe for at studentenes hverdag blir litt bedre oppfordrer vi deg til å stille til valg!