Hopp til innholdet

Stillingsinstrukser

Her finner du stillingsinstrukser for fakultetstillitsvalgt (FTV) og instituttillitsvalgt (ITV). 

 

Tillitsvalgte fungerer som et bindeledd mellom studentene og administrasjonen på NTNU. Hvilke studenter man representerer og hvilken del av administrasjonen man har kontakt med avhenger av hvilket nivå man er tillitsvalgt på. En ITV vil representere studentmassen på sitt respektive institutt og ha løpende dialog med instituttadministrasjonen. Følgelig vil en FTV representerer studentmassen på hele fakultetet og formidle studentenes stemme til fakultetsadministrasjonen. Sammen utgjør de tillitsvalgte Studentrådet Økonomi og jobber her sammen for å ivareta studentenes interesser og rettigheter. 

Posisjonen som tillitsvalgt innebærer også at man er en taushetsbelagt kontaktperson for studentene. 


Har du spørsmål om hva det vil si å være tillitsvalgt? Ta kontakt med oss!