Hopp til innholdet

Referater fra SR-ØK

Her ser du møtereferater fra våre siste møter. Ønsker du flere referater kan dette sendes ved behov.

SR-ØK 14.11.22

Saker diskutert:

Onsdag 14.november inviterte vi nyvalgte tillitsvalgte for våren 2023. Resultater fra Kandidatundersøkelsen ble presentert. Det ble orientert om hvilke velferdsmiddelsøknader som ble innvilget

SR-ØK 19.09.22

Saker diskutert:

Onsdag 19.september diskuterte vi automatisk begrunnelse på eksamen. Opptak av forelesninger. Velferdsmidler

SR-ØK 01.09.22

Saker diskutert:

Vi informerte om seminar, velferdsmidler, diskuterte referansegrupper og litt om streaming/opptak

SR-ØK 05.05.2021

Saker diskutert:

Onsdag 5.mai er det duket for semesterets siste Studentrådsmøte. Her vil vi orientere om hvilke søknader som har fått innvilget velferdsmidler, diskutere hvordan Økonomi fakultetet kan nå de nye avsetningsmålene på NTNU, samt ha en grundig evaluering av semesteret. Send oss gjerne innspill på mail!

SR-ØK 14.04.2021

Saker diskutert:

Under dagens SR-ØK møte har vi blant annet diskutert valg, velferdsmidler og hvordan tillitsvalgte kan håndtere tunge samtaler om psykisk helse med studenter. Send oss gjerne innspill!

Allmøte ØK 08.04.2021

Saker diskutert:

Endelig er det klart for ØK sitt Allmøte. Alle studenter ved fakultetet for økonomi er velkomne til møte for å dele sine meninger om sakene, samt stemme over vedtakssaker. Vi ønsker særlig innspill på psykososiale tiltak som kan gjøre studiehverdagen bedre både under og etter koronatider. Håper å se deg på zoom!

SR-ØK 25.03.2021

Saker diskutert:

På torsdag er det duket for nytt møte med Studentrådet Økonomi. Vi skal diskutere hvordan vi skal dele ut årets velferdsmidler til studentene på økonomi. I tillegg skal vi revidere stillingsinstrukser, planlegge vårens tillitsvalgt-valg.

SR-ØK 03.03.2021

Saker diskutert:

På dette SR-ØK-møte skal vi nok en gang diskutere flere spennende saker. Blant annet skal vi gå igjennom Studiebarometeret, revidere stillingsinstruks og åpne en diskusjon om hvordan tillitsvalgte best mulig kan ivareta interessene til internasjonale studenter. Har du innspill på noen av sakene? Send oss gjerne en mail!

SR-ØK 14.02.2021

Saker diskutert:

Denne uken har vi blant annet diskutert plan for arbeid med psykososialt læringsmiljø i undervisningen, fysisk undervisning og strategiplan for Studentrådet ØK sin nettside. I tillegg har vi orientert om resultatene fra Studiebarometeret 2020 og akkrediteringen av fakultetet. Send oss gjerne en mail dersom du har spørsmål til noen av sakene.

SR-ØK 21.01.2021

Saker diskutert:

Vi har blant annet diskutert semesteroppstart, digital undervisning og vurderingsform på hjemmeeksamen. Ta gjerne en titt og send oss en mail hvis du har innspill!