Referater fra SR-ØK

Her ser du møtereferater fra våre siste møter. Ønsker du flere referater kan dette sendes ved behov.

SR-ØK 03.03.2021

Saker diskutert:

På neste SR-ØK-møte skal vi nok en gang diskutere flere spennende saker. Blant annet skal vi gå igjennom Studiebarometeret, revidere stillingsinstruks og åpne en diskusjon om hvordan tillitsvalgte best mulig kan ivareta interessene til internasjonale studenter. Har du innspill på noen av sakene? Send oss gjerne en mail!

SR-ØK 14.02.2021

Saker diskutert:

Denne uken har vi blant annet diskutert plan for arbeid med psykososialt læringsmiljø i undervisningen, fysisk undervisning og strategiplan for Studentrådet ØK sin nettside. I tillegg har vi orientert om resultatene fra Studiebarometeret 2020 og akkrediteringen av fakultetet. Send oss gjerne en mail dersom du har spørsmål til noen av sakene.

SR-ØK 21.01.2021

Saker diskutert:

Vi har blant annet diskutert semesteroppstart, digital undervisning og vurderingsform på hjemmeeksamen. Ta gjerne en titt og send oss en mail hvis du har innspill!