William Roy Undall

Stiller til: Instituttillitsvalgt ved NTNU Handelshøyskolen (ITV HHS)
Studieprogram: Økonomi og administrasjon, Trondheim
Alder: 23
Hei, mitt navn er William Roy Undall. Jeg er 23 år, fra Stavanger og ønsker å være din instituttstillitsvalgte ved NTNU Handelshøyskolen. Dersom du er opptatt av sosial og akademisk trivsel på skolen, økt digitalisering samt tidlig introdusering av studieretninger, så bør du stemme på meg. Godt valg!

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!