Lisa Yael Hercz

Stiller til: Instituttillitsvalgt ved institutt for samfunnsøkonomi, master (ITV ISØ)
Studieprogram: Samfunnsøkonomi
Alder: 23
Jeg heter Lisa og går førsteåret på master i samfunnsøkonomi. Jeg har tidligere vært ITV på bachelor, men ønsker nå å stille som ITV for master. Som tidligere tillitsvalgt på bachelor opparbeidet jeg meg erfaring med studentpolitikken på NTNU. Videre jobbet jeg tett med instituttet, der jeg blant annet bidro til å videreutvikle fagplanen og analysere resultater fra den psykososiale undersøkelsen. Jeg synes det var veldig lærerikt og spennende å se hvor mye vi studenter kan påvirke hverdagen vår på skolen, og motiveres av den grunn til å jobbe for at vi studenter skal få en enda bedre hverdag på universitetet. Basert på erfaringen jeg sitter igjen med, vil jeg si at min hjertesak handler om trivsel i skolehverdagen. Herunder mener jeg både sosialt og faglig sett, der jeg som tillitsvalgt ønsker å bruke stemmen vi studenter har for å skape økt motivasjon på studiet. Da jeg allerede har jobbet tett sammen med den tidligere ITVen på master, har jeg latt meg inspirere av hvilke tiltak han iverksatte for å skape trivsel og et godt sosialt og faglig miljø på skolen. Dette vil være mitt hovedfokus som eventuell ITV på master.

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!