Karoline Vik

Stiller til: Instituttillitsvalgt ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gjøvik (ITV IØT-G)
Studieprogram: Økonomi, ledelse og bærekraft
Alder: 22
Mitt navn er Karoline. Jeg er 22 år og kommer fra Osterøy, en øy rett utenfor Bergen. Jeg ønsker å stille fordi jeg mener jeg kan gjøre en god jobb som bindeledd mellom studentene og ledelsen. Jeg synes det er viktig å sikre studentenes interesser både som gruppe, og for de utfordringer den enkelte student kan ha. Saker jeg er spesielt opptatt av er å styrke den faglige oppfølgingen og studentenes tilknytning til fagene og instituttet. Jeg er også opptatt av at alle studenter skal finne sin plass i studentmiljøet og føle seg inkludert.

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!