Henrik Bryn Rambøl

Stiller til: Instituttillitsvalgt ved NTNU Handelshøyskolen (ITV HHS)
Studieprogram: Økonomi og Administrasjon, Trondheim
Alder: 22
Jeg er student på andre året som er ute etter et verv hvor jeg kan engasjere meg i studiehverdagen til mine medstudenter. Tidligere har jeg sittet i Tøhnna-styret, men det ble ganske amputert grunnet korona. Nå i korona synes jeg det er viktigere enn noen gang å sørge for at alle har muligheten til å sosialisere. Slik at ingen blir sittende alene.

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!