Håkon Furnes Havre

Stiller til: Instituttillitsvalgt ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Trondheim (ITV IØT-T)
Studieprogram: Industriell økonomi og teknologiledelse
Alder: 24
Er du opptatt av å bli hørt når viktige avgjørelser rundt din egen hverdag skal tas? Bryr du deg om hvordan undervisning og eksamen skal gjennomføres etter pandemien? Synes du det er viktig med en representant som vil jobbe hardt for enda bedre trivsel ved IØT? Vil du ha en ITV det er lett å ta kontakt med, og som virkelig lytter? Hvis svaret på ett av disse spørsmålene er ja, bør du stemme på meg. Jeg heter Håkon, går 4. året på industriell økonomi og teknologiledelse og vil virkelig bli deres instituttillitsvalgt. Som klassetillitsvalgt har jeg fått erfare viktigheten av et velfungerende studentdemokrati. Viktigheten av studentenes synspunkter kan ikke understrekes nok, og når fremtidens undervisnings- og vurderingsmetoder skal utformes, trenger vi en god representant mer enn noen sinne. Trivselen ved instituttet har fått seg en knekk under pandemien, og godt arbeid med det psykososiale miljøet må settes høyt på agendaen. Trivsel, medbestemmelse og studenthverdagen post-covid er saker jeg brenner for, men det stopper ikke der. En stemme på meg er også en stemme på en lett tilgjengelig ITV, en representant for studentene som lytter like godt som han diskuterer med Tim Torvatn. Ikke nøl med å ta kontakt.

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!