Emil Nylén-Forthun

Stiller til: Instituttillitsvalgt ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Trondheim (ITV IØT-T)
Studieprogram: Industriell økonomi og teknologiledelse
Alder: 24
Jeg stiller til valg fordi jeg mener at jeg har det som trengs for å formidle studentenes meninger (og ikke minst frustrasjoner) på en slagkraftig måte. I den siste perioden har jeg blitt mer oppmerksom på dysfunksjonelle rutiner og kritikkverdige forhold ved instituttet, og har som følge av det vært engasjert i flere referansegrupper for å forsøke å oppnå endring. For å best kunne kjempe vår sak søker jeg nå på stillingen som tillitsvalgt, og jeg håper dere har tillit til at jeg vil gjøre mitt ytterste for hele studentmassen i en slik stilling.

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!