Elisabeth Falch

Stiller til: Instituttillitsvalgt ved Institutt for internasjonal forretningsdrift (ITV IIF)
Studieprogram: Økonomi og Administrasjon
Alder: 22
Hei (-: Jeg søker som ITV fordi jeg vil at studentene skal bli mer hørt. Jeg ønsker at kommunikasjonen mellom studenter og instituttet skal være mer effektiv og med det mener jeg at hvis vi har et problem i et emne så skal det ikke ta lang tid før vi finner en god løsning. Jeg ønsker også at studenter skal få gode karakterer og da er det viktig at studentene ikke har altfor mange arbeidskrav så de ikke rekker å lese på egenhånd. Jeg ønsker også at IIF skal ha et tett samarbeid med næringslivet og derfor ønsker jeg at vi skal opprette praksis i et semester, slik at de studentene som ønske å ta praksis i markedsføring eller økonomi skal få muligheten til det. Dette tenker jeg er veldig viktig slik at vi knytter et tettere samarbeid med næringslivet og det også er lettere for studenter å vite hva de ønsker/ikke ønsker å søke på av jobber etter studiet.

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!