Arin Nøst

Stiller til: Fakultetstillitsvalgt for Institutt for samfunnsøkonomi (FTV ISØ)
Studieprogram: Samfunnsøkonomi
Alder: 22
Det siste året har jeg vært leder for ECONnect NTNU i tillegg til institutt tillitsvalgt. Med det har jeg fått god forståelse for hva som må gjøres og hvordan gjøre det. Jeg er effektiv, hardtarbeidende og nytenkende. Jeg ønsker med dette vervet å ta steget opp på fakultetsnivå og være med på å sikre at vi som er studenter ved institutt for samfunnsøkonomi får vår stemme hørt i utviklingen av fakultetet for økonomi fremover.

For meg er psykososialt miljø viktig, å jobbe mot at alle studenter får det best mulig på fakultetet. Å ha det godt med seg selv og sammen med andre er en nødvendighet for å prestere på det nivået som forventes av oss. For å sikre at vi skal kunne se tilbake på studielivet når det er over som en av de fineste periodene i livet så er psykososialt miljø sentralt. Arbeidet rundt dette må skje på alle ledd av NTNU for å få til en reell forskjell for oss som studenter.

Noe annet som jeg ønsker å sette fokus på behovet for mer samarbeid på tvers av instituttene. Forbedret kompetanse- og ressursfordeling ved faktultetet er viktig for oss som studenter. Blant annet ved å redusere dobbeltarbeid av å samkjøre like fag på tverrs av instituttene, jobbe sammen for å øke faglig og pedagogisk kvalitet, og legge til rette for samarbeid mellom studentforeninger. Mer samarbeid og deling internt ved fakultetet kan skape nødvendig kapasitet for å bedre helhets tilbudet for alle studenter på fakultetet.

Er du enig i noe av dette, stem på meg. Ønsker du å ha en tillitsvalgt som kommer til å gjøre sitt beste for deg, stem på meg. Er du usikker på om jeg er riktig kandidat, slå av en prat med meg, også stem på meg.

Godt valg.

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!