Amanda Bakken Sune

Stiller til: Instituttillitsvalgt ved institutt for samfunnsøkonomi, master (ITV ISØ)
Studieprogram: Samfunnsøkonomi
Alder: 21
Jeg heter Amanda, er 21 år og kommer fra Bærum. På fritiden liker jeg godt å spille og se på fotball og spise god mat i godt selskap, og anser meg selv som veldig sosial. Fra tidligere har jeg vært arrangementansvarlig og dermed styremedlem i Pareto Linjeforening. Der fikk jeg god erfaring med ansvar, planlegging og kommunikasjon, både innad og utad for linjeforeningen. Som ITV ønsker jeg å bidra til at studentene blir hørt, og jeg ønsker å fokusere på det psykososiale miljøet på studiet, og vil legge til rette for at studentene skal trives. Det tror jeg i tillegg vil føre til at studentene yter bedre på skolen og ikke minst fullfører i større grad. (Jeg er veldig positiv til de sosiale effektene som et bordtennisbord kan ha i 5.etasje:) ) I tillegg ønsker jeg at forelesninger vil fortsette å være tilgjengelig digitalt når pandemien etter hvert roer seg, slik at studenter kan gå tilbake og repetere forelesninger på best mulig måte.

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!