Hopp til innholdet

Nyttige ressurser og tilbud for studenter ved NTNU

Trenger du noen å snakke med?

NTNU og SiT har tilbyr diverse samtalepartnere for deg som har behov for noen å snakke med. Samtaletilbudene er gratis og er underlagt taushetsplikt. Alle studenter kan komme så lenge semesteravgiften er betalt. Du trenger ikke være student ved det campus som tilbyr samtale for å kunne benytte deg av tjenesten.

Du kan snakke om akkurat det du ønsker. For eksempel struktur i hverdagen, bekymringstanker og grublerier, ensomhet, stress, vanskelige valg, søvn, utfordringer med venner og kjæreste, nedstemthet og rusvaner. 

 

 

Melde fra om ting som ikke fungerer på studiet?

Dette kan være alt fra utdanningskvalitet, HMS, avvik i bygg og rom, til alvorlige hendelser som trakassering og mobbing. 

NTNU har sin egen Si-ifra-side hvor du kan melde fra om slike avvik. 

 

 

Juridisk bistand?

NTNU har en egen ordning som skal bidra til økt rettssikkerhet for studentene. Denne ordningen kalles Studentombudet.   

Studentombudet er NTNU sitt uavhengige og nøytrale organ studentene kan kontakte hvis det er behov for juridisk bistand, råd og veiledning. Dette kan for eksempel være mhp. eksamen, frister, utestengelse ved fusk, læringsmiljø og trakassering.
 

Veiledning?

NTNU tilbyr diverse veiledningstjenester for alle studenter på universitetet. Dette kan være veiledning knyttet til tema som: 

  • Tilrettelegging 
  • Utveksling 
  • Studieveiledning 
  • Karriereveiledning 
  • Studieteknikk 

 

Veiledning: http://https://innsida.ntnu.no/veiledning