Velferdsmidler høst 2020

Hei alle studenter på fakultetet for Økonomi, Fakultetet har besluttet å tildele Studentrådet ØK kr 30,000,- i velferdsmidler med mål om å styrke studentvelferden på ØK-fakultetet. Studentrådet ØK åpner derfor opp muligheten for å søke om støtte til gjennomføring av velferdstiltak som kommer studentene ved fakultetet til gode. Alle kan søke, fra enkeltpersoner som har gode initiativ, Les mer omVelferdsmidler høst 2020[…]