Velferdsmidler vår 2020

Hei alle studenter på fakultetet for Økonomi Fakultetet har besluttet å tildele Studentrådet ØK kr 30,000,- i velferdsmidler med mål om å styrke studentvelferden på ØK-fakultetet. Studentrådet ØK åpner derfor opp muligheten for å søke om støtte til gjennomføring av velferdstiltak som kommer studentene ved fakultetet til gode. Både linjeforeninger og enkeltpersoner kan søke. Vedlagt ligger retningslinjer for Les mer omVelferdsmidler vår 2020[…]