ØK har allmøte!

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Foto: Jonatan@nordbye.com

Torsdag 8.april, kl.: 14:15 – 15:00, har Studentrådet ØK allmøte. Dette er en anledning hvor du kan være med å stemme over vedtektsaker som angår din studiehverdag. I tillegg er det mulig å ta opp saker du synes vi som tillitsvalgte skal fremme med administrasjonen på både institutt- og fakultetsnivå.

Saker vi skal diskutere:

  • Psykososialt læringsmiljø:

Gjennom mediene, samt Studiebarometeret og andre undersøkelser har man sett at
koronapandemien er vært en vanskelig periode for mange studenter. Her ønsker vi forslag til tiltak som kan
gjennomføres på institutt / fakultet for å bedre ditt læringsmiljø og din studiehverdag.

  • Valg:

Vi skal orientere om årets tillitsvalgt-valg. Valget går fra 12.april – 30.april. Ønsker du å stille som ITV eller FTV? Da er dette en perfekt mulighet for å snakke med tillitsvalgte om hva vervet innebærer.

  • Revideringssaker:

Vi har revidert stillingsinstrukser for ITV og FTV, samt vedtekter for Studentrådet ØK. På allmøte skal det stemmes over endringene.

Håper å se deg på allmøtet!

Link til allmøte: https://zoom.us/skype/9514547424?fbclid=IwAR3WWHPW_Fh5VFoMMg_xhPljbJuhyvOj4Kiqdi2Oq_XipYK9kzAErjFrHHc

Se mer:

Valgresultat våren 2021

Resultatene fra valget av fakultets- og instituttillitsvalgte er klare. Fra høsten av ønsker vi følgende studenter hjertelig velkommen til Studentrådet for Økonomi: FTV IØT: Ina

ØK har allmøte!

Foto: Jonatan@nordbye.com Torsdag 8.april, kl.: 14:15 – 15:00, har Studentrådet ØK allmøte. Dette er en anledning hvor du kan være med å stemme over vedtektsaker