Campus-besøk

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

FTV-teamet har reist land og strand for å besøke våre campus i Gjøvik og Ålesund. Her har vi møtt ITVene og KTVene for å høre om studiehverdagen på IIF og IØT-G.

I Gjøvik ble vi tatt godt imot av våre engasjerte ITVer, Mats og Helle. Her fikk vi omvisning på Campus, deltok på seksjonsmøte og KTV-møte. På sistnevnte diskuterte vi hvordan man kan styrke relasjonen mellom Gjøvik og Trondheim, og studentenes tilhørighet til NTNU. Oppsummert var besøket preget av engasjerte tillitsvalgte og strålende vær.

Møte med KTVene og ITVene i Gjøvik.

Reisen til Ålesund var også preget av studentengasjement. Her fikk vi delta i enda et KTV-møte, men i motsetning til møtet i Gjøvik ble dette dessverre digitalt grunnet smittesituasjonen i Ålesund. Likevel var vi heldige å få både en omvisning på campus og delta i et uformelt møte med instituttet til IIF før campusen ble nedstengt. Her ble det diskutert tema som referansegruppesystemet og hvordan man best mulig kan ivareta rettighetene til internasjonale studenter.

Jasmeen og Ida på Fjellstua utsiktspunkt i Ålesund.

Vi takker for en lærerik reise til studiebyene og er glade for å ha knyttet sterkere bånd til ØK sine tillitsvalgte i Gjøvik og Ålesund.

Se mer:

Valgresultat våren 2021

Resultatene fra valget av fakultets- og instituttillitsvalgte er klare. Fra høsten av ønsker vi følgende studenter hjertelig velkommen til Studentrådet for Økonomi: FTV IØT: Ina

Campus-besøk

FTV-teamet har reist land og strand for å besøke våre campus i Gjøvik og Ålesund. Her har vi møtt ITVene og KTVene for å høre