Velferdsmidler høst 2020

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Hei alle studenter på fakultetet for Økonomi,

Fakultetet har besluttet å tildele Studentrådet ØK kr 30,000,- i velferdsmidler med mål om å styrke studentvelferden på ØK-fakultetet.

Studentrådet ØK åpner derfor opp muligheten for å søke om støtte til gjennomføring av velferdstiltak som kommer studentene ved fakultetet til gode.

Alle kan søke, fra enkeltpersoner som har gode initiativ, til linjeforeninger, grupper, tillitsvalgte, m.m. Vedlagt ligger retningslinjer for å søke om velferdsmidler, samt søknadsskjema. Det presiseres at det i tillegg skal legges ved et detaljert og oversiktlig kostnadsestimat for tiltaket. 


Søknadsfrist er 29.09.20 kl. 23:59 og søknader vil først bli behandlet etter gjeldende søknadsfrist har gått ut. 

Søknadsskjema:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-CZ0SluluzdZZ8BRtP8SOX8K5KqB0YC-n9s_xUQUIwV1Q4QlRBOFpLRU5KV0NEM0hGSVFQQy4u

Se mer:

Valgresultat Høst 2020

Fra våren av ønsker vi følgende studenter hjertelige velkommen til Studentrådet for Økonomi: FTV HHS: Hanne Berit Tuterud Nordølum FTV4: Jasmeen Barmen ITV IØT-G: Mats

Vil du stille som tillitsvalgt?

Studentvalget 2020 åpner snart og betyr at det er mulighet for nye kandidater som tillitsvalgte i studentpolitikken. Som tillitsvalgt blir du en talsperson for studenter