Velferdsmidler vår 2020

Hei alle studenter på fakultetet for Økonomi

Fakultetet har besluttet å tildele Studentrådet ØK kr 30,000,- i velferdsmidler med mål om å styrke studentvelferden på ØK-fakultetet.

Studentrådet ØK åpner derfor opp muligheten for å søke om støtte til gjennomføring av velferdstiltak som kommer studentene ved fakultetet til gode.

Både linjeforeninger og enkeltpersoner kan søke. 
Vedlagt ligger retningslinjer for å søke om velferdsmidler, samt søknadsskjema. Det presiseres at det i tillegg skal legges ved et detaljert og oversiktlig kostnadsestimat for tiltaket. 


Søknader sendes til ftv@sr-ok.noSøknadsfrist er 25.03.20 kl. 23:59 og søknader vil først bli behandlet etter gjeldende søknadsfrist har gått ut.