Valgresultat vår 2019

Etter et spennende valg med mange gode kandidater har studentmassen ved ØK-fakultetet talt!

Fra høsten av ønsker vi følgende studenter hjertelige velkommen til Studentrådet for Økonomi:

FTV (IØT):   Camilla Berg Gjennestad
FTV (ISØ):   Live Berg Kile

ITV IØT-T:   Jørgen Valseth
ITV IØT-G:   Louise Sade Vedvik

ITV ISØ (Bachelor):  Lisa Yael Hercz
ITV ISØ (Master):     Eirik Hernes Berre

ITV IIF:    Kubra Islek

Gratulerer!