Studentrådet ØK

Om studentrådet

Fakultet for økonomi

Vi i studentrådet jobber aktivt for å bedre studiehverdagen for studentene ved ØK fakultetet.

Nyheter

Kontakt oss