Studentrådet ØK

Om studentrådet

Fakultet for økonomi
Tillitsvalgte studenter ved fakultetet jobber for å bedre din studenthverdag!

Vi jobber opp mot Fakultetet for økonomi og de underlagte instituttene, og vi er representert i Ålesund, Gjøvik og Trondheim. Dersom du har problemer med noe relatert med studiet, NTNU eller har gode forslag til noe som kan bli bedre, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Dette kan du gjøre gjennom mail, sosiale kanaler, skjemaet på bunnen av siden.

Nyheter

Kontakt oss