Studentrådet ØK

Om studentrådet

FAKULTET FOR ØKONOMI
Tillitsvalgte studenter ved fakultetet jobber for å bedre din studenthverdag!

Vi jobber opp mot Fakultetet for økonomi og de underlagte instituttene, og vi er representert i Ålesund, Gjøvik og Trondheim. Dersom du har problemer med noe relatert med studiet, NTNU eller har gode forslag til noe som kan bli bedre, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Dette kan du gjøre gjennom mail, sosiale kanaler, skjemaet på bunnen av siden.

Møtereferat
Valgweb
Vedtekter for Studentrådet ØK
Stillingsinstruks ITV
Stillingsinstruks FTV
Retningslinjer for velferdsmidler

Nyheter

Kontakt oss